Пневматични инсталации TESEO

 Image

   TESEO SRL е основана през 1988 г. и първоначално работи в рамките на текстилната промишленост. През този период те откриват редица проблеми, свързани със системите за разпределение на сгъстен въздух.

   Традиционните системи от тръбопроводи за пренос на сгъстен въздух от черна или поцинкована стомана имат много ограничения, като ниски скорости на потока, голям спад на налягане, корозия и големи трудности при промяна на инсталациите. За решаване на тези проблеми TESEO започва разработването на модулни системи от алуминиеви тръби за пренос на сгъстен въздух. В началото на 90-те TESEO бе първата компания пуснала на пазара модулна система от алуминиеви тръбопроводи, специално предназначена за разпространение на сгъстен въздух и други флуиди.
  Основните предимства на тръбопроводните системи TESEO в сравнение с традиционните са :  модерен високотехнологичен дизайн,  леки и лесни за използване,  висока енергийна ефективност благодарение на ниския коефициент на триене на вътрешната повърхност на тръбите,  липса на корозия и структурни деформации,  богат продуктов КАТАЛОГ, позволяващ реализирането на всички конструктивни и технологични изисквания на клиентите.

   Защо да изберем система TESEO:

   Във всяка разпределителна система за сгъстен въздух има т. нар. скрити разходи на сгъстен въздух. Тези разходи възникват и непрекъснато нарастват по време на експлоатационния период на системата. 

   Типични скрити разходи на сгъстен въздух, които са премахнати или намалени с модулните алуминиеви тръбопроводни системи на TESEO са:

   1. Разходи за въздушни течове:
       Въздушните течове са основен проблем на много системи за сгъстен въздух. При ситемите TESEO патетнованото захващане на елементите и запечатване на тръбопровода на практика недопуска течове и по този начин пести енергията, която обикновено се губи в такива системи;
   2. Разходи за подготовка на въздуха:
       Алуминия не се влияе от средата, не кородира и веднъж пречистен след източника, постъпилия в системата сгъстен въздух остава чист. Това гарантира по-дълъг живот на свързаното оборудване и липса на нужда от монтиране на допълнителни филтри, поддръжка и ремонт на инсталацията, машините и инструментите.
   3. Разходи за престой и труд за всяка промяна:
       Благодарение на модулния принцип за изграждане на системата, тя може лесно да се модифицира или разшири. Като система за сгъстен въздух вътре в завода, включването на нов ред, клон или точка отнема няколко минути.
   4.  Разходи за нисък дебит и голям спад на налягане:
        Алуминиевите екструдирани профили на TESEO имат висока точност и много гладка вътрешна повърхност. Така триенето с преминаващия сгъстен въздух е значително по-малко в сравнение с конвенционалните стоманени тръби. Това води до по-малък спад на налягане, т.е. до по-малки загуби и съответно спестяване на електроенергия.

АР- модулна система TESEO